Услуги свързани с обслужване на фискалните устройства:

 • Програмиране, обучение и фискализация
 • Регистрация в сървър на НАП
 • Допълнително програмиране
 • Промени в данните на фирмата и обекта
 • Смяна на собственост
 • Временно преустановяване на дейността
 • Бракуване на фискалното устройство
 • Смяна на фискалната памет при повреда и препълване
 • Дубликат на свидетелство
 • Дубликат на паспорт
 • Посещение на адрес
 • ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗ